Ľahká nepriestrelná vesta

Ľahká nepriestrelná vesta

Ochranná úroveň Br 2, Br 4 (GOST R 50744-95) / IIA, IV (NIJ-Std-0101.04)
Nepriestrelná vesta je určená na ochranu tela pred ručnými strelnými a studenými zbraňami, ako prostriedok osobného
ochranného prostriedku pri pravidelnom nosení.
Nepriestrelná vesta zabezpečuje individuálnu ochranu životne dôležitých orgánov pred dopadom zbraní:
• v rámci spoločnej (všestrannej) ochrannej oblasti - ochrana pred nárazom studených zbraní (bajonetový nôž s výrobným
ostrením a nárazovou energiou 49 ± 1 J) podľa stupňa ochrany S a od nábojov z ručných zbraní podľa ochrany Úroveň Br 1
podľa GOST R 50744-95 (I NIJ-Std-0101.04);
• pri použití tvrdých pancierových dosiek - v závislosti od modifikácie výrobku a typu
inštalovaných pancierových dosiek, ochrana pred ručnými zbraňami v súlade s ochrannou
úrovňou Br 2 podľa GOST R 50744-95 (IIA NIJ-Std- 0101.04), alebo ochranná úroveň Br 4
podľa GOST R 50744-95 (IV NIJ-Std-0101.04).

Ochrana – pokrytie

• v súlade s úrovňou ochrany Br 2 alebo Br 4 podľa GOST R 50744-95 (IIA alebo
IV NIJ-Std-0101.04) - najmenej 15 dm2 (hrudník 7,5 dm2 + chrbát 7,5 dm2).
• v súlade s úrovňami Br 1 a S podľa GOST R 50744-95 (I NIJ-Std-0101.04) - najmenej 44 dm2.

Maximálna hmotnosť

• podľa úrovne ochrany Br 2 GOST R 50744-95 (IIIA NIJ-Std-0101.06) - najmenej 7,5 kg;
• podľa úrovne ochrany Br 4 GOST R 50744-95 (IV NIJ-Std-0101.06) - najmenej 12,4 kg.
Nosný systém typu MOLLE je umiestnený na predných stranách hrudníka, chrbta a
postranných nosičov.

Štandardné farby

Ľahká nepriestrelná vesta farby