Nosný pás

Nosný pás

Ochranná úroveň Br 1, S2 (ГОСТ Р 50744‑95) / I (NIJ‑Std‑0101.04)

Vlastnosti

Nosný pás je určený na rozloženie hmotnosti vesty a nesených zariadení. Nosný pás sa skladá z pásu, odnímateľnej
opierky chrbta a ochrany stehien. dizajnu
Nosný systém typu MOLLE je zabezpečený na čelnej strane ochranného pásu a stehien.
Opasok poskytuje možnosť vložiť mäkké ochranné konštrukcie na účely ochrany tela pred strelami z ručných zbraní a
poškodením od šrapnelu.

Ochrana – pokrytie

V súlade s úrovňou ochrany Br 1 podľa GOST R 50744-95 (I podľa NIJ-Std-0101.04)
a S2 (V50% ≥ 550 m/s) podľa GOST R 50744-95 najmenej 21 dm2.

Maximálna hmotnosť

• 0,8 kg (bez mäkkých ochranných konštrukcií, s ochranou stehien a opierkou chrbta);
• 2,4 kg (s balistickými balíčkami).