Prilba odolná strelám

 Prilba odolná strelám

Ochranná úroveň Br 1 (GOST R 50744‑95) / I (NIJ‑Std‑0101.04)

Navrhnutá tak, aby chránila ľudskú hlavu proti guľkám z ručných
zbraní a črepinam. Indikátor – balistická odolnosť V50% ≥ 550 m/s.

Vlastnosti

Prilba má rozšírenie v oblasti ucha.
Na vonkajšom povrchu škrupiny prilby je povolené
umiestnenie montážnych držiakov a prídavných zariadení
(po dohode so zákazníkom).
Môže byť so šiltom, vyrobená z polykarbonátu.
Môže byť vybavená látkovym poťahom (po dohode so
zákazníkom).
Prilba je vyrobená vo 2 podmienených veľkostiach:
1) od 54 do 58 veľkosti hlavy;
2) od 58 do 62 veľkosti hlav.

Ochrana – pokrytie

Minimálne 12 dm2.

Maximálna hmotnosť: 1,45 kg (bez pomocných zariadení).